Makna Tamadun Daripada Pandangan Islam Mengenai

 • MENELADANI SEJARAH UMAT ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT ...
 • Pengenalan Konep Tamadun Islam: Konsep Tamadun Islam
 • (DOC) TAMADUN ISLAM DAN BARAT SUATU PERBANDINGAN | Loyyo ...
 • MENELADANI SEJARAH UMAT ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT ...

  MENYINGKAP ERTI TAMADUN DAN MAKNA HADHARI Bagi melihat kegemilangan Islam sepanjang sejarah peradaban dan ketamadunan ini, ada baiknya bertolak dengan melihat pengertian tamadun itu sendiri. Ibn Manzur (1997) dalam Lisan al-Arab menggunakan istilah madaniah, tamadun dan hadarah bagi menggambarkan erti tamadun. Ibn Khaldun (1990) dalam KONSEP TAMADUN Peristilahan Tamadun Setiap bangsa di dunia ini mempunyai istilah yang berbeza mengenai tamadun.Ini untuk menunjukkan tahap kegemilangan peradaban dan kemajuan hidup yang telah dicapai.Dalam buku ini telah membahagikan istilah tamadun kepada beberapa istilah mengikut pandangan individu dan bahasa yang berbeza.Setiap pandangan individu itu mewakili bahasa yang tertentu, seperti :

  FAHAM TAMADUN ISLAM: Pengenalan Tamadun Islam

  Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu, sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. Tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi sama ada oleh batasan politik, budaya, bangsa ataupun sempadan geografi moden. 1. Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya sistem nilai, pandangan dunia, dan idealisme sesebuah sistem sosial serta individu di dalamnya. 2. Perlu ada kecintaan terhadap ilmu serta kegigihan menimba, menyebar dan mengamalkannya yang dianggap sebagai idealisme dan kebaikan tertinggi yang menjadi punca dan

  Pengenalan Konep Tamadun Islam: NIlai-Nilai Dalam Tamadun ...

  Walau bagaimanapun, perbincangan mengenai nilai ini tidak dapat lari daripada pemusatan pandangan semesta yang menjadi pengukur utama kepada pengamalan nilai dalam mana-mana tamadun. Tamadun Islam yang berpaksikan kepada tauhid meletakkan segala pencapaian nilai kepada unsur tauhid dan keredhaan Allah subhanahu wa ta’ala. manusia adalah pemegang amanah & penggerak tamadun konsep kemanusiaan manusia adalah makhluk Allah pandangan semesta tamadun. terkandung dlm ajaran Al-Quran & Al-Hadith kerana itu tamadun islam tertegak & berkembang atas asas yg kukuh berbeza dgn tamadun yg bersandarkn falsafah materialistik

  Perbandingan konsep dan perspektif tamadun Islam dan barat ...

  Perbandingan konsep dan perspektif tamadun Islam dengan barat. Bagi memahami konsep dan perspektif tamadun Islam dan Barat, kita akan mengkaji dari sudut pandangan pelbagai sarjana Islam dan sarjana Barat. Walaupun keduadua tamadun Islam dan Barat mempunyai beberapa persamaan dari segi pencapaian material, namun satu perbezaan di antara kedua ... Perkataan tamadun diambil daripada kata dasar bahasa Arab Tamaddana atau Madana yang mengandungi erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal, membangun sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Kamus al-Munjid menjelaskan istilah tamadun adalah terbitan daripada lafaz tamaddana, iaitu fenomena daripada perubahan cara kehidupan daripada corak liar atau nomad kepada kehidupan ... sumber kedua dalam Islam telah mengambil ruang yang sangat besar dalam budaya tamadun umat Islam sejak zaman Nabi s.aw. dan para sahabat sehingga kini, sama ada dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu‘amalat.6 Bahkan, Imam Ahmad menegaskan bahawa satu-satunya jalan untuk mempelajari fiqh Islam dan syariatnya ialah melalui hadith. Mereka yang

  Sejarahblog: Makna Tamadun

  ª Pandangan sarjana Islam ini disokong oleh sarjana Barat seperti Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. ª Secara umumnya, konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata- mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah tatasusila dan moral. Pandangan orang melayu terhadap harta benda pada umumnya sangat terpengaruh oleh ajaran islam, sehingga term-term yang di gunakan untuk mencari harta tersebut banyak mengandung simbol simbol islam. Mengenai harta benda, dalam pandangan orang melayu yang utama ialah “berkahnya dan bukan jumlahnya”.

  Pengenalan Konep Tamadun Islam: Konsep Tamadun Islam

  Lanjutan daripada itu Tamadun Islam dalam sejarahnya telah meletakkan sebuah tamadun yang sangat berpengaruh baik di timur mahupun di barat dan sehingga hari ini ia semakin berkembang dan diguna pakaikan diseluruh muka bumi. Kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam telah mencipta khazanah ketamadunan ... Pendapat Sarjana Islam dan Barat mengenai tamadun. Post yang lepas kita telah membincangkan tentang Tamadun Dari Segi Bahasa. Kali ini kami kupaskan pula pendapat para sarjana Islam dan Barat mengenai tamadun… SARJANA ISLAM. IBN KHALDUN - kemuncak pembangunan yang berkait dengan . peningkatan kemewahan,keindahan suasana dan minat kepada. pelbagai aspek industri. - popular dengan istilah ...

  titas la historia: PENGERTIAN TAMADUN ISLAM

  Secara umumnya, tamadun Islam difahami sebagai segala kemajuan yang dicapai dalam ketiga-tiga bidang (kesenian, ilmu pengetahuan dan peradaban) dirujuk kepada sumber Islam (Al-Quran dan Al-Hadith) dan bahasa umat berkenaan iaitu bahasa al-Qur'an atau bahasa Arab. Keadaan tersebut diwarisi daripada generasi kepada generasi lain dengan berlaku penambahbaikan, peningkatan pencapaian atau perubahan. semesta Islam ialah pandangan Islam mengenai semua perkara yang wujud, sama ada wujud yang nyata atau bersifat ghaib. Kewujudan sesuatu yang diragui oleh pandangan semesta adalh wujud yang luas, yang boleh dijangkakan oleh akal atau wujud sesuatu yang tidak tercapai oleh akal tetapi dapat dijelaskan oleh sumber lain iaitu wahyu. (contoh: syurga, alam ghaib, malaikat) Pandangan semesta tamadun ...

  Konsep Tamadun Islam : Pengertian Tamadun Islam

  Konsep Tamadun Islam yang mencakupi pelbagai aspek jelas menunjukkan bahawa Tamadun Islam suatu tamadun yang lengkap dan kukuh kerana ianya berlandaskan Al – Quran dan Al – Sunnah. Justeru itu Tamadun Islam merupakan suatu proses pembentukan yang bertolak daripada kalimah tauhid yang diikrarkan oleh setiap anggota. Dengan perkataan lain ... Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek ... sarjana daripada pelbagai disiplin pengajian, yang menumpukan kajian terha-dap seseorang tokoh penting yang dilihat pernah memainkan peranan yang ber-makna di dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang menggunakan ka-jian yang berbentuk memoir ini dilihat bukan terhad dibuat untuk kepentingan

  PUTARAN HIDUP: Tamadun Islam VS Tamadun Barat

  Tamadun sedemikian ini hanya ada pada Tamadun Islam, di mana di dalamnya jelas keseimbangan dan saling melengkapi, dalam satu bentuk yang hanya dapat diberikan oleh Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana, yang tidak terlepas daripada pengetahuan-Nya sesuatu walaupun sebesar biji sawipun di bumi dan sungai. Antara pendapat ulama mengenai tujuan pendidikan Islam ialah Naquib al- Attas menyatakan bahawa tujuan pendidikan yang penting haru diambil dari pandangan hidup ( philosophy of life). Jika pandangan hidup itu Islam maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna (insan Kamil) menurut Islam. Selain itu, Abd ar-Rahman an-Nahlawi berpendapat ...

  Tamadun islam TITAS - SlideShare

  KONSEP TAMADUN ISLAM Tamadun Islam tidak berlaku atau terbina melalui proses yang lazim seperti tamadun- tamadun lain Terbina di atas prinsip yang luhur dan merangkumi matlamat yg jelas. Menekankan pencapaian hidup manusia dan kesejahteraan di akhirat. 11. tamadun Islam terbukti telah menyaingi tamadun-tamadun lai n yang terdahulu dan yang terkemudian. Ianya terhasil daripada kekuatan dalaman yang berpaksikan al-Quran dan as-Sunnah yang m elahirkan

  Penulisan Makalah Agama Islam: Konsep Pemikiran Islam Dan ...

  Ini adalah tulisan pelajar UiTM Perlis mengenai Agama Islam. Jika ada keraguan sila rujuk kepada al Quran dan al Hadith. Thursday, April 16, 2009 . Konsep Pemikiran Islam Dan Barat Oleh: Mohd Fuad Bin Hashim Pendahuluan Umat Islam hari ini sering didedahkan dan tededah budaya pemikiran yang pelbagai sama ada daripada yang bukan Islam sehingga umat islam tidal dapat lagi menentukan yang manakah ... 1. Tamadun Islam menjadikan pandangan semester Islam mengenai konsepkehidupan manusia sebagai asas perkembangannya. Pilih kenyataanyang SALAH tentang konsep kehidupan manusia.A Manusia adalah makhluk yang paling mulia dalam aspek rohani danjasmani.B Manusia telah mengakui keesaan Allah swt ketika di alam Roh.C Kehidupan di alam barzakh akan ... dengan pandangan Islam mengenai hubungan manusia dengan Tuhan serta dosa dan pahala. Pelbagai usaha telah dipergiatkan oleh pengkaji-pengkaji Islam mahupun bukan Islam berkaitan pelbagai isu dan perkara mengenai syariah dan Maqasid Syariah. Berdasarkan kajian-kajian sebelum ini, mereka membuktikan keperluan dan

  (DOC) TAMADUN ISLAM DAN BARAT SUATU PERBANDINGAN | Loyyo ...

  TAMADUN ISLAM DAN BARAT SUATU PERBANDINGAN Islam, dilihat dari sudut pemikir Islam, iaitu dari sudut pemikiran yang telah dihasilkan oleh sarjana-sarjana Islam mengenai pengislaman ilmu sains. Kefahaman tentang pemikiran mereka mengenai pengislaman ilmu sains adalah penting bagi mengkaji dan menilai sifat dan bentuk respons intelektual tersebut di dalam menangani isu hubungan Pandangan Islam mengenai perhambaan mewakili pemikiran Islam yang kompleks dan beragam, with various Islamic groups or thinkers espousing views on the matter which have been radically different throughout history. Slavery was a mainstay of life in pre-Islamic Arabia and surrounding lands.

  BELAJAR SEJARAH SPM: Tamadun Mengikut Pandangan Islam

  Tamadun Mengikut Pandangan Islam Agama juga sebahagian daripada tamadun. Jelaskan maksud tamadun menurut pandangan sarjana Islam. F1 pembangunan lahiriah dan rohaniah . F2 pencapaian yang tinggi dalam tatasusila dan kebudayaan. F3 unsur rohaniah sangat penting dalam mengukur tamadun. Label: Tamadun Mengikut Pandangan Islam. 3 ulasan: Unknown berkata... Madana daripada islam 15 Mei 2019 7:49 PG ... Tamadun Islam (ISTAC). 18Syed Muhammad Naquib al-Attas (2007), ... daripada makna zahir tetapi juga makna batin.Lihat ibid., h. 71. bidang ilmu yang tersendiri dan sepatutnya terasing daripada bidang ilmu yang lain terutamanya sains sosial.22 Namun ia tidaklah bermaksud bahawa ilmu sejarah tidak mempunyai kaitan dengan bidang-bidang ilmu yang lain seperti ilmu kemasyarakatan atau sains sosial ... Dalam projek ini, tumpuan diberikan kepada tokoh-tokoh yang ada pada tamadun Islam. Asas tamadun Islam terbina atas dasar akidah yang diikat dengan syariah dan akhlak. Tokoh-tokoh Islam yang lahir sentiasa berpegang pada dasar tersebut, selain daripada rujukan utama iaitu al-quran dan hadis. Sumbangan mereka kepada peradaban dunia amat besar ...

  (PDF) Hubungan Budaya dan Ilmu dari Perspektif Barat dan Islam

  Impak daripada hubungan budaya dan ilmu tersebut turut dikemukakan yang difahami berdasarkan sejarah ketamadunan Barat dan Islam. Kata Kunci: Budaya, ilmu, sejarah ketamadunan, Barat, Islam ... Mengikut pandangan mereka secara auti matrik ajaran agma terkeluar daripada takrif atau ruang ilmu dan dianggap sebagai kepercayaan semata-mata. Islam mengabungkan agama dan ilmu. Tiada penentangan antara agama dan ilmu dalam islam malah agama itu sendiri dianggap sebagai ilmu dan ilmu adalah agama. Tamadun Menurut Barat. Berasal daripada perkataan Greek iaitu Civitas yang merujuk Bandar. Perkataan Bahasa Inggeris pula merujuk tamadun atau peradaban iaitu civilization. Konsep barat menekan pembangunan lahiriah, fizikal, dan jasmani. Lantaran itu pembangunan aspek kebudayaan, penulisan, undang-undang, kesenian, perbandaran menjadi aspek ...

  Tamadun Islam Dan Asia: DEFINISI TAMADUN MENGIKUT ...

  Tamadun ialah suatu rangkaian rumit yang merangkumi aspek – aspek keilmuan, kepercayaan, kesenian, nilai – nilai moral, perundangan, tradisi, bakat dan kebolehan yang dihasilkan oleh masyarakat 2. Arnold Toynbee Tamadun ialah suatu sistem yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai Definisi tamadun menurut sarjana islam

  PANDANGAN SEMESTA TAMADUN - Tamadun Islam - hijau itu duniaku

  Tamadun Islam mempunyai dua matlamat iaitu matlamat umum dan matlamat khusus.matlamat umum ialah mengangkat islam sebagai ad-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.Matlamat lain ialah memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam di zaman Nabi Muhammad s.a.w dan selepasnya.Matlamat Khusus pula adalah menjalinkan hubungan manusia dengan Allah pencipta manusia dan alam, mewujudkan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sejagat. Dari segi konsep, tamadun membawa maksud peradaban, pembangunan atau kemajuan. Menurut pandangan sarjana Barat, tamadun bermaksud pembangunan dalam bidang lahiriah iaitu kemajuan manusia dalam aspek yang berkaitan dengan ekonomi, pembandaran, kebudayaan, undang-undang dan sebagainya.

  Konsep Tamadun Islam : Astronomi Menurut Islam

  Pada waktu itu, orang-orang Islam bukan sahaja dianggap sebagai umat yang kuat berpegang pada agama tetapi juga yang membawa bersama mereka tamadun budaya yang tinggi seperti akhlak, pemerintahan, senibina, sastera, sains dan sebagainya. Bahkan kota-kota besar seperti Baghdad adalah dianggap sebagai kota ilmu oleh dunia pada waktu itu ... Walaupun tidak didapati definisi yang khusus tentang Tamadun Islam yang pernah dikemukakan oleh penulis-penulis, sama ada Ibn Khaldun dan yang lain-lain tetapi dapat juga difahami apa yang dikatakan Tamadun Islam itu daripada kandungan dan huraian yang telah diberi oleh ilmuwan dalam penulisan mereka. 1. Menurut Juhn Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan social.

  Tamadun Islam: :: Kesimpulan

  Setelah membincangkan pelbagai perkara tentang Tamadun Islam, kita telah dapat membuat satu rumusan dan ringkasan. Secara kesimpulannya, setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Selam daripada itu, terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu, apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. 1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya Kepelbagaian identiti yang merupakan himpunan komponen-komponen budaya, bahasa, agama, sejarah, geografi dan sosial yang membezakan seorang manusia daripada manusia lain. Namun, komponen yang paling penting bagi identiti Islam yang dikongsi oleh semua Muslim dan membezakan mereka daripada bangsa, puak dan tamadun lain adalah As-Syariah Al-Islamiyyah. (Auda, 2014) Menurut (Mohd Syariefudin ...

  Konsep dan pengertian tamadun – WLA 104/03 Pengajian Islam

  Konsep dan pengertian tamadun. Pernahkah anda mendengar perkataan tamadun dan dari mana asalnya? Perkataan ‘tamadun’ berasal daripada bahasa Arab dengan kata dasar ‘da-na’ yang bererti beragama. Manakala daripada kata ‘da-na’ ini pula muncul kata madanna serta tamaddana yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Persoalan mengenai akhlak dan pembentukan peribadi adalah satu tajuk yang ditangani oleh manusia sejak bermula tamadun di kalangan umat manusia. Menurut Ibnu Khaldun (1995), turun naiknya sesebuah negara dan tamadun, banyak bergantung kepada sejauhmana umat itu berpegang kepada nilai-nilai yang tinggi. Pandangan ini disokong oleh seorang ... D. Membebaskan diri daripada dilahirkan semula ke dunia. 28. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam memperkembangkan dialog peradaban? I. Menganjurkan pelbagai program yang boleh memperkuatkan jati diri etnik dan budaya setiap kaum. II. Pengenalan subjek Hubungan Etnik dan Tamadun Islam dan Tamadun Asia di Institusi Pengajian ...

  HT T4B1 PENGENALAN MAKNA TAMADUN CIRI TAMADUN Quiz - Quizizz

  Play this game to review World History. SPMU 2018 Konsep tamadun dari sudut pandangan islam menekankan pembangunan rohaniah. Apakah yang berkaitan dengan pembangunan rohaniah ? T4 B1 ms 5 [ P3 B6 ] Apabila diper­hatikan daripada huraian di atas, secara keseluruhannya ter­dapat satu perbezaan yang nyata di antara pandangan Islam dan barat. Tamadun dan kebudayaan barat adalah berlandaskan semata-mata kepada pemikiran dan akal dalam menentukan corak ragam kehidupan seharian. Sebaliknya tamadun dan kebudayaan Islam bukan berdasarkan kepada ... Ini dapat di lihat dari beberapa pandangan dan pendapat para ahli failasuf sama ada dari kalangan failasuf Islam mahupun Barat. Selain dari itu, tidak terdapat makna yang sepakat dari kalangan ahli falsafah tentang makna falsafah itu sendiri, makna falsafah itu berubah-ubah mengikut peredaran zaman dan waktu bagi para ahli falsafah.  Perbandingan konsep dan perspektif tamadun Islam dengan barat. Bagi memahami konsep dan perspektif tamadun Islam dan Barat, kita akan mengkaji dari sudut pandangan pelbagai sarjana Islam dan sarjana Barat. Walaupun keduadua tamadun Islam dan Barat mempunyai beberapa persamaan dari segi pencapaian material, namun satu perbezaan di antara kedua . Play this game to review World History. SPMU 2018 Konsep tamadun dari sudut pandangan islam menekankan pembangunan rohaniah. Apakah yang berkaitan dengan pembangunan rohaniah ? T4 B1 ms 5 [ P3 B6 ] Tamadun Mengikut Pandangan Islam Agama juga sebahagian daripada tamadun. Jelaskan maksud tamadun menurut pandangan sarjana Islam. F1 pembangunan lahiriah dan rohaniah . F2 pencapaian yang tinggi dalam tatasusila dan kebudayaan. F3 unsur rohaniah sangat penting dalam mengukur tamadun. Label: Tamadun Mengikut Pandangan Islam. 3 ulasan: Unknown berkata. Madana daripada islam 15 Mei 2019 7:49 PG . Tripadvisor venice florida hotels. TAMADUN ISLAM DAN BARAT SUATU PERBANDINGAN Baxter dury fungus hedge apples. Konsep dan pengertian tamadun. Pernahkah anda mendengar perkataan tamadun dan dari mana asalnya? Perkataan ‘tamadun’ berasal daripada bahasa Arab dengan kata dasar ‘da-na’ yang bererti beragama. Manakala daripada kata ‘da-na’ ini pula muncul kata madanna serta tamaddana yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Apple keyboard key fixer. Konsep Tamadun Islam yang mencakupi pelbagai aspek jelas menunjukkan bahawa Tamadun Islam suatu tamadun yang lengkap dan kukuh kerana ianya berlandaskan Al – Quran dan Al – Sunnah. Justeru itu Tamadun Islam merupakan suatu proses pembentukan yang bertolak daripada kalimah tauhid yang diikrarkan oleh setiap anggota. Dengan perkataan lain . Setelah membincangkan pelbagai perkara tentang Tamadun Islam, kita telah dapat membuat satu rumusan dan ringkasan. Secara kesimpulannya, setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Pada waktu itu, orang-orang Islam bukan sahaja dianggap sebagai umat yang kuat berpegang pada agama tetapi juga yang membawa bersama mereka tamadun budaya yang tinggi seperti akhlak, pemerintahan, senibina, sastera, sains dan sebagainya. Bahkan kota-kota besar seperti Baghdad adalah dianggap sebagai kota ilmu oleh dunia pada waktu itu . Ini adalah tulisan pelajar UiTM Perlis mengenai Agama Islam. Jika ada keraguan sila rujuk kepada al Quran dan al Hadith. Thursday, April 16, 2009 . Konsep Pemikiran Islam Dan Barat Oleh: Mohd Fuad Bin Hashim Pendahuluan Umat Islam hari ini sering didedahkan dan tededah budaya pemikiran yang pelbagai sama ada daripada yang bukan Islam sehingga umat islam tidal dapat lagi menentukan yang manakah . Impak daripada hubungan budaya dan ilmu tersebut turut dikemukakan yang difahami berdasarkan sejarah ketamadunan Barat dan Islam. Kata Kunci: Budaya, ilmu, sejarah ketamadunan, Barat, Islam . ª Pandangan sarjana Islam ini disokong oleh sarjana Barat seperti Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. ª Secara umumnya, konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata- mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah tatasusila dan moral.

  747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777